Logo Zuidplaspolder Zuid Holland Het nieuwe buitenleven
De Zuidplaspolder staat voor 2012 stevig op de agenda. Onder het motto: Denk groot, maar begin klein, willen wij in 2012 starten met verschillende plannen. De Boomplantdag in Zevenhuizen-zuid is een eerste voorbeeld van die start. De huidige markt vraagt om een geleidelijke groei. Het eindbeeld dat wij voor ogen hebben is een gevarieerde leefomgeving met ruimte voor natuur, leven, wonen, werken en recreëren.

Om er voor te zorgen dat de plannen waarmee we willen starten een succes worden, hebben we vier strategieën geformuleerd: Toegankelijk maken – Verbinden – Transformeren – Starten. Op deze wijze willen we de leefomgeving voor huidige bewoners en het vestigingsklimaat voor bedrijven versterken en nieuwe bewoners en ondernemers aantrekken.

Reageren of
een goed idee?

Met de Zuidplasfolder hopen wij een goed beeld te schetsen van onze ambities. Wilt u reageren of heeft u een goed idee?

Mail ons
AM
Amvest
ASR Vastgoed
Heijmans
Woonbron
Zuidplaspolder

Bekijk de Zuidplasfolder

Bladerbare folder

Bekijk de brochure

De locatie

De Gemeente Zuidplas

Contact

Reacties, vragen of ideeën

Contact